شرکت بهسا لاب


وب سایت در حال بروز رسانی می باشد

عضویت در کانال بهسا

https://t.me/behinesanjeshazma

ارتباط تلگرامی با شرکت

https://t.me/behsalab96

اطلاعات تماس

خط 1: 021-88531320 خط 2: 021-88170634 خط3: 021-88170641 خط4: 021-88170655 خط5: 021-88170671

خط 6: 021-88170641 خط 7: 021-88170634 خط 8: 021-88175647 خط9: 021-88175633

شماره فکس:021-88533329

 

ایمیل

lab@behsalab.com